Melutaso eli dB on usein ratkaiseva tekijä kanavapuhaltimen valinnassa. Uskomme vahvasti, ettei kanavapuhaltimien dB tasojen mittaamisessa ole vakiintunutta tai säädeltyä tapaa, sillä usein puhaltimien äänitaso voi kuulosta korvaan eritasoiselta vaikka ilmoitettu dB olisi lähes sama. Tämän vuoksi teimme oman vertailun alustavasti viiden eri kanavapuhaltimen välillä.

 

Mittaustapa

Melutaso mitattiin dBA mitta-asteikolla. Yksinkertaistetusti dBA mittaa sitä melutasoa, mitä ihminen kuulee. dBA mittari asetettiin kanavapuhaltimen sivulle puhaltimen keskipisteestä noin 30cm etäisyyteen ja kanavapuhaltimen ylärungosta noin 30cm korkeudelle.

 

Mittaustulokset

 

Vertailuun valitsimme mukaan viisi eri kanavapuhallinmallia, kaikki puhaltimet olivat hormikooltaan 150mm tai 160mm. Myymälämme melutaso hiljaisuudessaan, eli ns. lähtötaso oli 36-37 dBa.

 

 

Seuraavaksi ilmoitetut melutasot sisältävät tuon 36-37dBa lukeman. Kanavapuhaltimet on listattu samassa järjestyksessä kuin videolla:

 • Revolution Stratos 150mm (500m3h) 44dBA
 • RKV 160mm (700m3/h) 66dBA
 • TD Silent 150/160mm (580m3/h) 56dBA
 • PrimaKlima 2-nopeus 160mm (400m3/h asetuksella) 56dBA
 • PrimaKilma 2-nopeus 160mm (800m3/h asetuksella) 63dBA

Jos järjestämme kavanapuhaltimet melutason mukaan hiljaisimmasta aloittaen on lista seuraavanlainen:

 

 • Revolution Stratos AC silenced 150mm (500m3h) 44dBA
 • TD Silent 150/160mm (580m3/h) 56dBA
 • PrimaKlima 2-nopeus 160mm (400m3/h asetuksella) 56dBA
 • PrimaKilma 2-nopeus 160mm (800m3/h asetuksella) 63dBA
 • RKV 160mm (700m3/h) 66dBA

Seuraavassa listassa lähtötaso – eli myymälän melutaso hiljaisuudessa – on vähennetty kokonaismelutasosta. Listatut melutasot kertovat siis puhaltimen tuottaman melutason mitatulla mittaustavalla:

 • Revolution Stratos AC silenced 150mm (500m3h) 8dBA
 • TD Silent 150/160mm (580m3/h) 20dBA
 • PrimaKlima 2-nopeus 160mm (400m3/h asetuksella) 20dBA
 • PrimaKilma 2-nopeus 160mm (800m3/h asetuksella) 27dBA
 • RKV 160mm (700m3/h) 30dBA

 

Voittajaksi selvisi Revolution Stratos 150mm 8dBA melutasolla. Etenkin videolta kuulee kuinka hiljainen puhallin on toiseksi asettununeeseen TD 150/160mm puhaltimeen verrattuna (20dBA). TD silent puhaltimet ovat olleet suosituimpia silent puhaltimia jo vuosia, mutta markkinoille on tullut useampia äänieristetyn kotelon omaavia puhaltimia joiden ilmavirtaus on myös optimoitu melutason kannalta.

Kanavapuhaltimen melutasoa voi laskea myös erikseen ostettavilla silencer liitäntäpaloilla, mitkä asetetaan puhaltimen jatkoksi kanavaputken tapaan. Melutasossa tulee myös huomioda se, että aktiivihiilisuodattimen liittäminen bufferoi jonkin verran kanavapuhaltimen tuottavaa melua ja jos kanavapuhallin asetetaan esimerkiksi kasviteltan sisään, toimivat myös kasviteltan seinät bufferina melua vastaan.

Jatkamme puhaltimien äänitason vertailuja ja lisäämme ne listan jatkoksi.